Jan Sklenář
režisér

 
 

DS
VRCHLICKÝ
JAROMĚŘ

 

 

REŽIE
Lakomec a další světci  (2018) 
 
 
Rok na vsi  (2016) 
 
  • Cena za režii z Krajské přehlídky Červený Kostelec 2017
 
Ženitba  (2015) 
 
  • Čestné uznání za scénu k inscenaci z Krajské přehlídky Červený Kostelec 2016