Měsíc: Únor 2018

Čestné uznání za kostýmy

Na divadelní přehlídce Červený Kostelec 2018 udělil v neděli 25. února lektorský sbor čestné uznání Ivě Innertové za kostýmy do pohádky Evy Schwarzové Princezna z moře, kterou nastudoval jaroměřský divadelní soubor Vrchlický pro své nejmenší diváky. Porota rozhodovala ve složení: předseda doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D., členové MgA. Petr Kracik, Mgr. Regina Szymiková a Mgr. Michal Zahálka

Read More